Blog

E-business in B2B: de e-commerce (r)evolutie – nieuw onderzoeksrapport

Denise Castillo
oktober 4, 2018

Voor de meeste organisaties is het allang geen geheim meer. De digitale transformatie is continu in beweging en blijft de wereld om ons heen veranderen. En hiermee verandert ook de manier waarop er zaken worden gedaan. Maar wat betekent dit op het gebied van concrete stappen die je als organisatie het beste kunt nemen?

Vorig jaar brachten we een onderzoeksrapport uit om inzicht te bieden in de actuele stand van zaken op het gebied van digitale transformatie en B2B e-commerce. Dit rapport zat vol statistieken over de markt, waarmee groothandelaren, distributeurs en fabrikanten de juiste stappen konden zetten voor hun bedrijfsvoering.

En ook dit jaar willen we B2B organisaties weer waardevolle informatie verschaffen waarmee het makkelijker wordt om belangrijke conclusies te trekken en slimme beslissingen te maken.

Lees hier meer over ons onderzoeksrapport over digitale transformatie, e-business en B2B e-commerce voor 2018 en 2019.

Het Digitale Transformatie en B2B E-Commerce Rapport 2018/2019: The E-Commerce (R)evolution

De jaren 90 waren de begindagen van e-commerce en online verkoop. Het internet transformeerde van een volledig nieuwe technologie, naar een onmisbaar kanaal voor mensen wereldwijd. Informatie delen, communiceren maar zeker ook kopen en verkopen werd iets dat steeds vaker online vanaf de computer gebeurde.

Tegenwoordig is e-commerce niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. En online verkoop is ook al lange tijd niet meer iets dat vooral voor consumenten weggelegd is. Ook de zakelijke mark maakt inmiddels al jarenlang een impactvolle digitale transformatie door.

En dit blijkt ook weer uit ons meest recente onderzoeksrapport: Het Digitale Transformatie en B2B E-Commerce Rapport 2018/2019: The E-Commerce (R)evolution. Voor dit rapport zijn meer dan 550 B2B bedrijven wereldwijd ondervraagd over verschillende onderwerpen op het gebied van digitalisering en e-commerce. En deze antwoorden zijn verwerkt tot statistieken die een overzichtelijk beeld geven van de huidige stand van zaken op het gebied van digitalisering en online verkoop in verschillende sectoren en landen.

Digitale Transformatie en B2B E-Commerce Rapport CTA

E-commerceontwikkelingen en groeiende e-business

87% van de ondervraagde B2B organisaties zet e-commerce in binnen hun digitale transformatie. Vorig jaar was dit nog 73%.

Een statistiek die voor zich spreekt.

E-commerce speelt dus zeker een (groeiende) rol binnen digitale transformatie in B2B. Maar ontwikkelt B2B e-commerce zich nou net zo snel als e-commercebinnen B2C? En zijn de ontwikkelingen binnen B2B e-commerce een revolutie of een evolutie te noemen?

Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op het gebied van e-commerce hebben we grofweg drie stadia geïdentificeerd:

  • E-commerce 1.0: het beginstadium van e-commerce, hier wordt het fundament gelegd voor de online verkoop
  • E-commerce 2.0: een stadium van ontwikkeling met een focus op de basisbeginselen, e-commerce is binnen dit stadium vooral gefocust op het stimuleren van verkoop
  • E-commerce 3.0: een vergaand e-commerce stadium gefocust op een volledig klantgerichte benadering die onder andere gebruik maakt van vergaande personalisatie

Dit zijn de drie stadia van de e-commerce (r)evolutie. Maar wat zijn nou de belangrijkste factoren die deze ontwikkelingen aandrijven en stimuleren?

Bijblijven met internationale digitale trends

84% van de bedrijven die ondervraagd zijn voor het rapport heeft een webshop.

En de focus van e-commerce ligt bij de meeste organisaties bij het stimuleren van meer verkoop. In principe klinkt dit natuurlijk voor de hand liggend. Een online verkoopkanaal is immers in de eerste plaats gericht op precies dat: extra verkoop.

Toch is deze focus eigenlijk behoorlijk beperkt (en vooral ook beperkend) en zegt dit zeker wat over het vroege e-commerce stadium waar veel B2B bedrijven zich in verkeren.

Waarom? Klanten verwachten inmiddels (veel) meer dan alleen een online verkoopkanaal van de bedrijven waar ze hun producten bij kopen. Ook voor zakelijke klanten is de dagelijkse realiteit digitaal. Het is dus niet meer genoeg om klanten een werkende webshop te bieden en het hierbij te houden.

Met de continue veranderingen binnen het digitale landschap is het voor B2B bedrijven wereldwijd noodzakelijk geworden om mee te gaan met deze veranderingen. Bijblijven met e-business trends is dus een belangrijke prioriteit voor bedrijven. En hiermee zeker ook een drijfveer voor digitale ontwikkeling en geavanceerdere e-commerce.

Globalisering en internationale concurrentiedruk

De competitieve markt vormt voor veel organisaties binnen de productie, groothandel en distributie een belangrijke dreiging.

En dit komt ook naar voren uit het onderzoeksrapport. Een derde van ondervraagde bedrijven die hun gestelde e-commerce doelen nog niet behaald heeft wijst de competitieve markt en de groeiende dreiging van internationale concurrenten als voornaamste oorzaak aan.

En met de globalisering en populariteit van online marktplaatsen als Alibaba, eBay en Amazon groeit ook de rol van e-commerce.

Veranderende bedrijfsmodellen

De ontwikkelingen binnen het digitale landschap hebben geleid tot nieuwe (e-business) strategieën en bedrijfsmodellen. Zo heeft e-commerce 55% van de ondervraagde Nederlandse organisaties in staat gesteld direct aan de eindklant te verkopen.

De supply chain is voor groothandelaren, distributeurs en fabrikanten dan ook op potentieel disruptieve wijze aan het transformeren.

De mogelijkheden op het gebied van e-commerce leiden tot nieuwe kansen op het gebied van businessmodellen en innovatieve bedrijfsvoering. En zodoende drijft dit ook een (verdere) digitale transformatie bij bedrijven die hier nog niet gebruik van maken.

Zo verwacht 43% van meer dan 500 B2B bedrijven dat digitale transformatie ze in staat zal stellen beter in te spelen op veranderingen binnen de markt.

42% verwacht dankzij hun digitaliseringsproject beter in te kunnen spelen op veranderende bedrijfsmodellen.

De volgende stap in (digitale) strategieontwikkeling en bedrijfsvoering

We hebben hier een aantal statistieken en inzichten gedeeld uit Het Digitale Transformatie en B2B E-Commerce Rapport voor het jaar 2018/2019.

In het onderzoeksrapport staan nog meer statistieken en inzichten, en gaan we dieper in op de onderwerpen die hier genoemd zijn.

Zelf de volgende stap zetten op het gebied van (digitale) strategieontwikkeling, bedrijfsvoering en e-business? Download het volledige rapport voor informatie die zal helpen bij het maken van juiste keuzes en slimme beslissingen.

Digitale Transformatie en B2B E-Commerce Rapport

The E-Commerce (R)Evolution