Privacyverklaring Sana Commerce

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 september 2022.

Dit is de privacyverklaring voor de website van Sana Commerce EMEA B.V. (hierna: Sana Commerce of wij). Doordat j e gebruik maakt van onze dienstverlening en/of website (https://www.sana-commerce.com/nl), verwerken wij jouw persoonsgegevens. Jouw privacy is voor Sana Commerce van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).

Onze privacyverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze website verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Sana Commerce. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Contact

Wanneer je het online contactformulier invult, een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Deze verwerking is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of wij vragen om jouw toestemming.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele persoonsgegevens die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren jouw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal twee jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Commerciële berichtgeving

Sana Commerce verstuurt je commerciële berichtgeving in de vorm van digitale nieuwsbrieven. Via de website kun je je aanmelden voor onze commerciële berichtgeving. Wanneer wij je als bestaande klant benaderen met aanbiedingen over eigen en soortgelijke producten en/of diensten, doen wij dat op basis van het gerechtvaardigd belang. Indien je geen bestaande klant bent, of indien de commerciële berichtgeving niet ziet op eigen en soortgelijke producten en/of diensten, dan versturen wij dit alleen met jouw toestemming.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de commerciële berichtgeving. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Versturen van een gratis demo

Op onze website kun je een gratis demo aanvragen. Sana Commerce neemt vervolgens contact met je op om de gratis demo met je af te stemmen. Om contact met je te kunnen nemen en een passend voorstel voor een demo te kunnen doen, heeft Sana Commerce een aantal persoonsgegevens van je nodig. Het (online) invullen van je persoonsgegevens is noodzakelijk zodat wij contact met je kunnen opnemen over de gratis demo, daarom is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (zakelijk e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsnaam (indien een persoonsgegeven)
 • Senioriteit/functie

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot 5 jaar. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Het inplannen van een adviesgesprek

Op onze website kun je een adviesgesprek boeken om antwoord te krijgen op je e-commerce vragen. Om contact met ons op te kunnen nemen en een afspraak in te plannen heeft Sana Commerce een aantal persoonsgegevens van je nodig. Het (online) invullen van je persoonsgegevens is noodzakelijk zodat wij contact met je kunnen opnemen over het adviesgesprek, daarom is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (zakelijk e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsnaam (indien een persoonsgegeven)
 • Senioriteit/functie

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot 5 jaar. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Sana Commerce deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij een wettelijke grondslag hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingpartijen
 • Marketingbedrijven

Om die dienstverlening te verlenen kan Sana Commerce jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Sana Commerce doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Sana Commerce neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring: