Blog

Klaar voor 2021? Disruptie, transformatie en e-commerce in de bouw

Mark Göbel
december 17, 2020

2020 is een jaar dat in het teken staat van disruptie. Veel bedrijven in allerlei industrieën hebben er mee te maken gehad en blijven achter in economische onzekerheid. Meer dan ooit is er de noodzaak om flexibel te zijn en e-commerce in de bouw te omarmen, zeker omdat de sector achterblijft in digitale volwassenheid. Bouwprofessionals moeten hun strategieën heroverwegen om hun bedrijven succesvol te houden.

Digitale transformatie en e-commerce in de bouw in 2021

Maar liefst 75% van de professionals in de bouwsector zijn van plan om hun investeringen in digitale transformatie te verhogen. Dit is niet verrassend gezien de disruptie waar ze dit jaar mee te maken hebben gehad. De branche is leider in het gebied als het gaat om digitale investeringen gedreven door disruptie. De kern van deze digitale investeringen draait om e-commerce. Vooral klanten creëren deze vraag, maar ook de fundamentele verandering van hoe de sector werkt en de realisatie dat de sector als geheel achterloopt als het aankomt op digitalisatie. Sterker nog, sommige bedrijven die achter lopen worden als achterhaald beschouwd.

Statistieken uit de bouwsector
Bron: visualcapitalist.com

 

Hier is hoe (en waarom) je tijdens veranderingen het digitale aspect moet omarmen.

Waarom focussen op e-commerce in de bouw?

€1 biljoen. Dat is de voorspelde waarde van de wereldwijde markt voor bouwmaterialen in 2030. Het hebben van een online verkoopkanaal kan je helpen om een groter deel van die winst te realiseren. Als bonus komt daarbij dat de juiste e-commerce oplossing je kan helpen om je beter aan te passen aan toekomstige verstoringen en veranderingen.
Bovendien is dat wat klanten willen en verwachten. De vraag naar e-commerce in de bouwsector is zelfs hoger dan het gemiddelde over alle industrieën samen, waardoor 84% van alle bedrijven in de bouw voorspellen dat in de toekomst alle producten online verkopen.

 

Navigeer je door disruptie_ Trends voor 2021

Als je nog geen producten online verkoopt, dan is nu de tijd om met e-commerce te starten. Zodra je dat doet zal je merken dat er meer kansen komen dan alleen maar een omzetboost van de online verkopen. In ons onderzoek is gebleken dat deze kansen en mogelijkheden zich uitbreiden naar direct-to-consumer (D2C) en meer.

Voor bedrijven in de bouwsector is het stimuleren van efficiëntie met slimme automatisering en e-commerce binnen handbereik. (Lees hier hoe onze klant IHL Canada dit heeft gedaan). Maar vooral nu is het bereiken van dat doel niet zonder uitdagingen.

Wat zijn de uitdagingen die geassocieerd worden met de digitalisatie in de sector?

Naast de onzekerheid rond de markt en de economie kunnen bedrijfsgegevens (vooral wanneer deze slecht of ondoelmatig beheerd worden), een grote bedreiging zijn voor het succes van digitale transformatie. Volgens de professionals in de bouwsector zijn twee van de drie uitdagingen voor een e-commerce project gerelateerd aan databeheer en onderhoud:

  1. De juiste (en volledige) klantgegevens in één systeem krijgen (94%)
  2. Het upgraden van de IT-omgeving/infrasturctuur (90%)
  3. Het werken met één bedrijfssysteem (één bron van waarheid) (88%)

De eerste twee uitdagingen zijn universeel voor alle industrieën die we onderzocht hebben. Dit was te verwachten aangezien digitale transformatie en het introduceren van e-commerce een essentieel onderdeel zijn van elke moderne bedrijfsstrategie. Echter betekent dit niet dat het makkelijk is. In tegenstelling tot de eerste twee uitdagingen is de derde uitdaging veel minder aanwezig buiten de bouwsector.

Wij raden dan ook aan om de uitdaging aan te gaan om één bron van waarheid op te zetten binnen jouw bedrijf. Het beschikbaar hebben van alle belangrijke data in één systeem maakt het eenvoudiger om de product-, prijs- en klantgegevens correct en actueel te houden over alle verkoopkanalen.

De top 3 vereisten voor B2B e-commerce in de bouw en bouwmaterialen.

Als het gaat om e-commerce in de bouw weten klanten precies wat ze willen. Deze inzichten hebben we ook. In ons eigen digitale transformatieonderzoek vroegen we onze respondenten welke karakteristieken van e-commerce oplossingen het belangrijkst voor hen waren. We kwamen er achter dat een e-commerce wensenlijst te maken had met de uitdagingen die deze bedrijven bezig hieldne; er is vraag naar een oplossing voor hun data-problemen, zodat er probleemloos gebruik gemaakt kan owrden van e-commerce.

  1. Het minimaliseren van handmatige datafouten (95%)
  2. Het verlagen van de eisen van systeembeheer (92%)
  3. Het minimaliseren van de orderafhandeling van inside sales (90%)

Het minimaliseren van handmatige datafouten heeft de hoogste prioriteit in de meeste industrieën die aan ons onderzoek hebben meegewerkt. Punt twee en drie hebben echter niet zo’n hoge prioriteit in andere sectoren.

Met de huidige groei van de bouwindustrie het logisch dat de focus ligt op het stroomlijnen van dagelijkse activiteiten en het besparen van tijd. Het is mogelijk dat een B2B web shop de automatisering kan bieden om dit te realiseren, maar alleen als deze goed aansluit op de rest van het IT-systeem binnen het bedrijf. Effectieve integratie tussen ERP en de web shop is bijzonder belangrijk.

We trekken een lijn tussen e-commerce in de bouw en digitale volwassenheid.

Vaak vinden we dat het relatieve niveau van digitale volwassenheid van een organisatie van invloed is op hoe snel, succesvol, en soepel ze hun digitale transformatie kunnen voltooien – terwijl ze toch wendbaar blijven en open staan voor verandering.

Onderzoek van de Boston Consulting Group benadrukt deze correlatie en stelt vast dat er drie verschillende fasen van volwassenheid zijn. Wel wordt opgemerkt dat vooral de distributeurs in de bouwsector een vergevorderd stadium van digitale volwassenheid bereiken:

Terwijl de meeste organisaties in de industrie zich in een vroeg- of midden stadium bevinden, zitten veel distributeurs in een vergevorderd stadium van digitale volwassenheid. Het is mogelijk dat de urgentie van het omarmen van innovatie voor distributeurs ligt in de industriewijde verschuiving naar directe verkopen aan de consument (D2C). Misschien worden distributeurs sneller genoodzaakt tot digitalisering door de verkoop aan consumenten door fabrikanten en groothandelaren. BCG mekt echter op dat “zelfs digitaal volwassen bedrijven in de bouwsector kunnen bedrijven in andere sectoren, zoals media en retail, bij lange na niet bijhouden.”

Volgens Deloitte geeft het omarmen van een volwassen digitale aanpak de mogelijkheid om jouw bedrijf te transformeren. Dit kan zelfs na het lanceren en optimaliseren van een web shop. Het is zelfs zo dat Building Information Management (BIM) is veranderd van een ‘nice to have’ voor on-site productiviteit naar een digitaal model dat de kern vormt van de digitale plannen van organisaties: iets waar bedrijven in bouwmaterialen steeds meer op vertrouwen om te slagen. De adoptie van BIM is sinds 2011 al vier keer zo groot geworden.

“De grote mogelijkheid is niet om alleen de bestaande bouwprocessen te verbeteren, maar ook om nieuwe en radicaal andere benaderingen van het bouwen als activiteit te verkennen. In plaats van alleen maar bestaande bouwpraktijken te digitaliseren – het verwisselen van analoge maatregelen voor digitale om ze nauwkeuriger en effectiever te maken – moeten we de bouw digitaliseren door het fundament van ons bedrijfsmodel naar een ander uitgangspunt te verschuiven.”

Download het trendrapport voor de bouwsector

Kijk verder dan digitale transformatie.